Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Observatori

Encara que són "observatoris" tots els llocs on es fan observacions sistemàtiques, se sol reservar aquest nom per a designar aquells centres que estan dotats d'instrumental abundant i de personal tècnic suficient per a assegurar la continuïtat i l'eficàcia del treball i la prossecució de recerques científiques, mentre es designen amb el nom d'estacions els observatoris d'organització més modesta.

Enllaç permanent: Observatori - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvols superiors (o alts) | Glossari Meteorologia | Oclusió >

Novetats