Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tro

Soroll que segueix al llamp. En realitat, llamp i tro són simultanis, i l'interval entre llur percepció depèn de la distància, per efecte de la diferent velocitat de la llum i del so.

Enllaç permanent: Tro - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Transparència | Glossari Meteorologia | Tromba >

Novetats