Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tromba

Núvol en forma d'embut, ordinàriament de 6 a 10 metres de diàmetre i de 60 a 120 d'alçària, que alguna vegada es forma a la part inferior d'un nimbus molt baix. Està animat de fort moviment rotatori i sol durar de deu minuts a mitja hora. D'ordinari es formen les trombes a mar o al plom d'un llac, i aleshores se'n diu pròpiament mànegues; sovint arriben a terra, on arremolinen tot allò que troben.

Enllaç permanent: Tromba - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tro | Glossari Meteorologia | Tropopausa >

Novetats