Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent superior

Vent en altura, a molta distància de terra.

Enllaç permanent: Vent superior - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent laminar | Glossari Meteorologia | Vent turbulent >

Novetats