Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ventre de conill

Nom que donen els mariners a l'altocúmulus lenticular quan és de formes arrodonides i amb la part central fosca.

Enllaç permanent: Ventre de conill - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ventada | Glossari Meteorologia | Vents alisis >

Novetats