Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Visibilitat

Transparència de l'aire, definida per la distància màxima a la qual són visibles els objectes.

Enllaç permanent: Visibilitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Viscositat | Glossari Meteorologia | Volum específic >

Novetats