Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vorticitat

Magnitud igual al doble de la velocitat angular d'un element fluid, en la seva rotació elemental.

Enllaç permanent: Vorticitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Volva de neu | Glossari Meteorologia | Xàfec >

Novetats