Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Volva de neu

Floc de neu molt petit i lleu, que voleia amb facilitat.

Enllaç permanent: Volva de neu - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Volum específic | Glossari Meteorologia | Vorticitat >

Novetats