Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Zenit

El punt del cel vers el qual es dirigeix la vertical cap amunt.

Enllaç permanent: Zenit - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Zèfir | Glossari Meteorologia | Zero >

Novetats