Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Zèfir

Brisa suau de ponent amb bon temps calent.

Enllaç permanent: Zèfir - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Xarxa | Glossari Meteorologia | Zenit >

Novetats