Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Embassament

Dipòsit artificial que s'utilitza per a l'emmagatzematge de l'aigua de vessament, situat en llocs de topografia i litografia favorables.

Enllaç permanent: Embassament - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Eix territorial | Glossari Ordenació del territori | Enclavament >