Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Ordenació del territori


Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.

Fonts:

  • Viquipèdia.
  • Laboratori de Climatologia. Universitat d'Alacant. 2016.

Tipus: Administració, Arquitectura, Legislació, Organització

Llistat de termes del glossari


Glossaris G


Total de termes: 128