Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Anàlisi factorial

Tècnica dissenyada per a identificar els factors latents que contribueixen a la variabilitat d’un conjunt de tests (conductes) intercorrelacionats.

Enllaç permanent: Anàlisi factorial - Data: 2012-12-18 09:11:29


Glossari Psicologia de la personalitat | Aptitud >