Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Aptitud

Potencialitat dels individus o persones per a realitzar alguna cosa (rendiment, comportament, etc.).

Enllaç permanent: Aptitud - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Anàlisi factorial | Glossari Psicologia de la personalitat | Aquiescència >