Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Cohort

Individus que han nascut el mateix any, generació d’edat.

Enllaç permanent: Cohort - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Coeficient de correlació | Glossari Psicologia de la personalitat | Competència >