Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Coeficient de correlació

Índex estadístic que ens informa del grau d’associació entre dos conjunts de dades o variables. Aquest índex pot oscil•lar entre els valors 0 i 1, i indica la magnitud de l’associació de les dades estudiades.

Enllaç permanent: Coeficient de correlació - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Aquiescència | Glossari Psicologia de la personalitat | Cohort >