Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Consistència transsituacional

Fenomen pel qual els trets psicològics es mostren estables i afavoreixen l’aparició d’hàbits i respostes similars en situacions distintes.

Enllaç permanent: Consistència transsituacional - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Competència | Glossari Psicologia de la personalitat | Constitucional >