Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Constitucional

Referent a la constitució somàtica, o conjunt de qualitats físiques del propi cos.

Enllaç permanent: Constitucional - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Consistència transsituacional | Glossari Psicologia de la personalitat | Constructe >