Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Dinàmica

Manera de comportar-se una persona, que s’explica per l’estimulació present.

Enllaç permanent: Dinàmica - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Dimensió | Glossari Psicologia de la personalitat | Disposicions >