Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Dimensió

Mesura, segons una línia imaginària entre dos extrems oposats d’un concepte.

Enllaç permanent: Dimensió - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Desitjabilitat social | Glossari Psicologia de la personalitat | Dinàmica >