Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Dualisme

Tradició filosòfica que considera que la naturalesa humana té dos components: l’espiritual i el material.

Enllaç permanent: Dualisme - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Disposicions | Glossari Psicologia de la personalitat | Embrionari >