Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Embrionari

Relatiu o pertanyent a l’embrió, organisme viu des de l’estat d’òvul fecundat.

Enllaç permanent: Embrionari - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Dualisme | Glossari Psicologia de la personalitat | Empíric >