Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Estabilitat longitudinal

És el fenomen que descriu la consistència dels trets psicològics al llarg del temps. Fa referència a la variabilitat (fixa segons els canvis que succeeixen amb el pas del temps).

Enllaç permanent: Estabilitat longitudinal - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Empíric | Glossari Psicologia de la personalitat | Estat >