Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Estat

Manera d’ésser o d’estar, en un moment donat, algú o alguna cosa.

Enllaç permanent: Estat - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Estabilitat longitudinal | Glossari Psicologia de la personalitat | Estocàstic >