Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Excitació

Estat d’activitat fisiològica activada en un organisme; el seu contrari és l’extinció.

Enllaç permanent: Excitació - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Estocàstic | Glossari Psicologia de la personalitat | Extinció >