Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Estocàstic

Que depèn de l’atzar; procés que estudia l’evolució d’un sistema en el qual la llei de probabilitat és funció del temps.

Enllaç permanent: Estocàstic - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Estat | Glossari Psicologia de la personalitat | Excitació >