Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Fenotipus

Conjunt de caràcters que presenta un organisme com a resultat de la interacció entre el seu genotipus i el medi ambient.

Enllaç permanent: Fenotipus - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Fenomen | Glossari Psicologia de la personalitat | Fiabilitat >