Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Fiabilitat

(Del test) Propietat de les mesures que indica la seva similitud quan es prenen sobre el mateix fenomen en dos moments diferents. Quan fa referència a un test psicològic és el nivell de semblança de dues mesures del mateix test administrades a les mateixes persones.

Enllaç permanent: Fiabilitat - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Fenotipus | Glossari Psicologia de la personalitat | Generalitzabilitat >