Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Variància

Índex que reflecteix la variabilitat d’un conjunt de mesures.

Enllaç permanent: Variància - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Validesa | Glossari Psicologia de la personalitat