Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Validesa

(D’un test) Propietat d’un instrument o tècnica d’avaluació que reflecteix en quin grau aquesta tècnica o instrument mesura el que diu que mesura. Hi ha diferents tipus de validesa, com ara la concurrent, de consens, de constructe, descriptiva, etc.

Enllaç permanent: Validesa - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Tractament | Glossari Psicologia de la personalitat | Variància >