Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Psicologia social


La psicologia social és la ciència que tracta de l'estudi de les relacions entre la gent i els grups. Els especialistes en aquesta àrea interdisciplinar o bé son psicòlegs o bé son sociòlegs, ja que en psicologia social es fan servir tant els individus com els grups com a unitat d'anàlisi.

Tipus: Psicologia, Sociologia

Llistat de termes del glossari


Glossaris G

Glossaris N

Glossaris O

Glossaris R

Glossaris U


Total de termes: 49