Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Acceleració de trajectòria

(f) Acceleració obtinguda per control de trajectòria contínua i generada a partir de components de velocitat i d'acceleració dels diversos eixos, de manera que la interfície mecànica del puny o el punt de referència del terminal especificat arriba a la velocitat desitjada al llarg d'una trajectòria determinada.

ES aceleración de trayectoria.

FR accélération de trajectoire.

EN path acceleration.

Enllaç permanent: Acceleració de trajectòria - Data: 2020-10-23 00:26:59


Glossari Robòtica | Acceleració d'eix >