Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Acceleració d'eix

(f) Acceleració necessària per generar el moviment d'un sol eix.

ES aceleración de eje.

FR accélération d'axe individuel.

EN individual axis acceleration.

Enllaç permanent: Acceleració d'eix - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Acceleració de trajectòria | Glossari Robòtica | Accionament >