Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Acomodació activa

(f) Acomodació feta pel sistema de control a partir del processament de les dades exteriors obtingudes pels sensors, relatives a les forces exercides sobre el terminal.

ES acomodación activa.

FR complaisance active.

EN active compliance.

Enllaç permanent: Acomodació activa - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Acomodació | Glossari Robòtica | Acomodació estàtica >