Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Acomodació estàtica

(f) Desplaçament màxim de la interfície mecànica del puny per unitat de càrrega que li és aplicada.

ES acomodación estática.

FR complaisance statique.

EN static compliance.

Enllaç permanent: Acomodació estàtica - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Acomodació activa | Glossari Robòtica | Acomodació passiva >