Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Actuador

(f) Dispositiu o màquina que realitza una acció física a partir d'un senyal.

Nota: En sentit restringit, es considera que un motor que produeix energia mecànica a partir d'un senyal és un actuador.

ES actuador.

FR actionneur.

FR vérin.

EN actuator.

Enllaç permanent: Actuador - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Acomodació passiva | Glossari Robòtica | Aprenentatge >