Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Aprenentatge

(f) Capacitat d'un sistema robòtic de modificar el seu funcionament a partir de la informació referent als resultats del seu funcionament anterior.

ES aprendizaje.

FR apprentissage.

EN learning.

Enllaç permanent: Aprenentatge - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Actuador | Glossari Robòtica | Articulació >