Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Càrrega

(f) Força i parell de forces aplicats a la interfície mecànica del puny que resulten, en unes condicions de velocitat i d'acceleració determinades, de les forces estàtiques i dinàmiques suportades pel robot industrial.

ES carga.

FR charge.

EN load.

Enllaç permanent: Càrrega - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Cargol de boles | Glossari Robòtica | Càrrega límit >