Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Càrrega límit

(f) Càrrega màxima que es pot aplicar a la interfície mecànica del puny, en condicions de funcionament restringides respecte a les de la càrrega nominal, sense que es deteriori l'estructura mecànica.

ES carga límite.

FR charge limite.

EN limit load.

EN limiting load.

Enllaç permanent: Càrrega límit - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Càrrega | Glossari Robòtica | Càrrega nomina l >