Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Càrrega nomina l

(f) Càrrega màxima que es pot aplicar a la interfície mecànica del puny, en condicions normals de funcionament, sense que es degradi cap de les prestacions del robot industrial anunciades pel fabricant.

ES carga nominal.

FR charge nominale.

EN rated load.

Enllaç permanent: Càrrega nomina l - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Càrrega límit | Glossari Robòtica | Cicle >