Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

CNC

(f) Control numèric realitzat per mitjà d'un ordinador.

Nota: La sigla prové del terme anglès "computerized numerical control".

Sinònim: control numèric amb ordinador.

ES control numérico con ordenador.

ES CNC.

FR commande numérique avec ordinateur.

FR CNC.

EN computerized numerical control.

EN CNC.

Enllaç permanent: CNC - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Cilindre pneumàtic | Glossari Robòtica | Codificador >