Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Codificador

(f) Sensor que transforma una posició o un desplaçament lineals o angulars d'un eix en un senyal codificat, generalment digital, essent la codificació inherent al procés de mesura.

ES codificador.

FR code ur.

FR encodeur.

EN encoder.

Enllaç permanent: Codificador - Data: 2020-10-23 00:26:59


< CNC | Glossari Robòtica | Codificador absolut >