Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Codificador incremental

(f) Codificador que produeix un senyal per a cada unitat de desplaçament efectuat per un eix i que realitza la mesura del desplaçament global per acumulació externa dels senyals unitaris.

ES codificador incremental.

FR codeur incrémental.

EN incremental encoder.

Enllaç permanent: Codificador incremental - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Codificador absolut | Glossari Robòtica | Codificador magnètic >