Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Codificador absolut

(f) Codificador que subministra un senyal representatiu de la posició d'un eix en cada moment.

ES codificador absoluto.

FR codeur absolu.

Enllaç permanent: Codificador absolut - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Codificador | Glossari Robòtica | Codificador incremental >