Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Configuració

(f) Conjunt de poses que adopten cadascun dels elements d'un robot industrial en un moment determinat.

ES configuración.

FR configuration.

EN configuration.

Enllaç permanent: Configuració - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Codificador òptic | Glossari Robòtica | Consola de guiatge >