Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Consola de guiatge

(f) Tauler de control portàtil que serveix per moure manualment el terminal i fer la programació per guiatge del robot industrial.

ES consola de guiado.

FR pendant d'apprentissage.

FR pupitre d'apprentissage.

EN teach pendant.

EN teaching pendant.

Enllaç permanent: Consola de guiatge - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Configuració | Glossari Robòtica | Control >