Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control amb aprenentatge

(f) Control que opera a partir de l'experiència obtinguda en cicles precedents.

ES control con aprendizaje.

FR commande autodidacte.

EN learning control.

Enllaç permanent: Control amb aprenentatge - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control adaptatiu | Glossari Robòtica | Control amb sensors >