Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control adaptatiu

(f) Control que ajusta automàticament els seus paràmetres i algoritmes a partir de les condicions de funcionament detectades durant l'actuació del robot industrial.

ES control adaptativo.

FR commande adaptative.

EN adaptive control.

Enllaç permanent: Control adaptatiu - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control | Glossari Robòtica | Control amb aprenentatge >