Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control anticipatiu

(f) Control que té en compte tant l'estat actual del robot industrial com una estimació dels estats futurs.

ES control anticipativo.

FR commande anticipée.

FR commande prédictive.

EN feedforward control.

Enllaç permanent: Control anticipatiu - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control amb sensors | Glossari Robòtica | Control automàtic >