Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control automàtic

(f) Control que funciona sense intervenció humana.

ES control automático.

FR commande automatique.

EN automatic control.

Enllaç permanent: Control automàtic - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control anticipatiu | Glossari Robòtica | Control CP >